Torekovs logo original color c74 m51 y15 k1

Torekov open water!
En öppet-vatten simtävling från Hallands väderö till morgonbryggan i Torekov!


 

28 augusti 2022 
Båten lämnar hamnen i Torekov 09.30